Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

 

Pavol Husár

email : starosta@vrsatskepodhradie.sk

tel : 0904654409

 

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.

Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné symboly,
 • podpisuje nariadenia obce Vršatské Podhradie, uznesenia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec Vršatské Podhradie zjavne nevýhodné,
 • môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Za obsah zodpovedá
Webmaster

 • Utorok-1-4graphic-icon
 • Streda-2-9graphic-icon
 • Štvrtok-4-12graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka