Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Vršatské Podhradie » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
159/2019Obec Vršatské PodhradieZmluva o kontrolnej činnostiVykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu ihrísk, tzv. hlavnú ročnú kontrolu a vydať o tom kontrolný protokol 193,20 €18.6.201917.6.2021
149/2019Ekomstav, s.r.o.Zmluva o dieloModernizácie a oprava budovy obecného úradu11 470,49 €6.6.2019nestanovený
149 215Obec Vršatské PodhradieZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu1 400,00 €25.4.2019nestanovený
117/2019Mišutka ZdenoZmluva o spolupráci pre zbere použitého šatstvaNakladanie s odpadmi - zber, preprava o zhodnotenie0,00 €25.2.2019nestanovený
100/2018Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítorZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2018, audit výročnej správy za rok 2018 700,00 €12.10.201830.11.2019
ZP-PO1802201905Envi - Pak, a.s.Zmluva o prevádzke triedeného zberuZabezpečenie prevádzky a financovania triedeného zberu na území príslušnej obce0,012 € (jednotková)28.2.2019nestanovený
O/79/2019METAL SERVIS Recycling s. r. o.Preprava a zhodnotenie elektro-odpadovSpolupráca pri odbere elektro-odpadu z obce za účelom zhodnotenia.0,00 €21.3.2019nestanovený
83/2019P&P import s. r. o.Zmluva P&P import s.r.o.Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu vyhradeného prúdu odpadu, kód odpadu 200101 papier a lepenka (ďalej len. ,,starý papier)firmou P&P import s. r. o. na území obce formou mobilného-ambulantného výkupu , bez zariadenia na zber odpadov, od obyvateľstva obce a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie.0,00 €16.3.2019nestanovený
67/2019TENDERNet s. r. o.Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluveÚprava Článku II. 150,00 € (jednotková)28.2.2019nestanovený
2018ElekosZmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpaduDohoda Zmluvných strán o základných podmienkach vykonávania a financovania prevádzky triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v Obci.4,00 € (jednotková)1.5.201831.12.2018
15/2018Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.Zmluva č.15/2018 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len zákon) a v zmysle zákona č.230/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka60,00 € (jednotková)4.12.2018nestanovený
1/2018TENDERNet s. r. o.Licenčná zmluvaLicencia na použitie software 100,00 €28.3.2018nestanovený
0/126/2017Metal Servis Recyclink s. r. o.Zmluva o dieloZber a preprava elektroodpadu0,00 €22.10.2017nestanovený
315/2017Notárska zápisnicaKúpna zmluva 646,00 €12.8.2017nestanovený
30/2006-VAquaSpiš spol. s. r. o.Dodatok č. 2Cena a platobné podmienky0,00 €1.2.2017nestanovený
Položky 1-15 z 29


Úvodná stránka