Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Vršatské Podhradie » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 23
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
O/79/2019METAL SERVIS Recycling s. r. o.Preprava a zhodnotenie elektro-odpadovSpolupráca pri odbere elektro-odpadu z obce za účelom zhodnotenia.0,00 €21.3.2019nestanovený
83/2019P&P import s. r. o.Zmluva P&P import s.r.o.Predmetom zmluvy je vykonávanie zberu vyhradeného prúdu odpadu, kód odpadu 200101 papier a lepenka (ďalej len. ,,starý papier)firmou P&P import s. r. o. na území obce formou mobilného-ambulantného výkupu , bez zariadenia na zber odpadov, od obyvateľstva obce a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie.0,00 €16.3.2019nestanovený
67/2019TENDERNet s. r. o.Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluveÚprava Článku II. 150,00 € (jednotková)28.2.2019nestanovený
2018ElekosZmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpaduDohoda Zmluvných strán o základných podmienkach vykonávania a financovania prevádzky triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov v Obci.4,00 € (jednotková)1.5.201831.12.2018
15/2018Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.Zmluva č.15/2018 o odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len zákon) a v zmysle zákona č.230/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka60,00 € (jednotková)4.12.2018nestanovený
1/2018TENDERNet s. r. o.Licenčná zmluvaLicencia na použitie software 100,00 €28.3.2018nestanovený
0/126/2017Metal Servis Recyclink s. r. o.Zmluva o dieloZber a preprava elektroodpadu0,00 €22.10.2017nestanovený
315/2017Notárska zápisnicaKúpna zmluva 646,00 €12.8.2017nestanovený
30/2006-VAquaSpiš spol. s. r. o.Dodatok č. 2Cena a platobné podmienky0,00 €1.2.2017nestanovený
ZBA.12032015064ENVI-PAK a. s.ZmluvaPrevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu0,00 €14.6.2016nestanovený
N 154/2016Rímskokatolícka cirkev farnosť PruskéKúpna zmluvaParcela CKN č. 1/27,57 €21.4.2016nestanovený
ZBA12032015064ENVI-PAK a. s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyUzatvorenie budúcej zmluvy0,00 €21.4.2016nestanovený
27/006/10Prima banka SlovenskoZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvereZmena a doplnenie ustanovení zmluvy0,00 €4.10.2013nestanovený
Sport Service, s. r. oZmluva na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služiebMultifunkčné športové ihrisko64 287,26 €5.12.2013nestanovený
4700044Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu47 913,04 €5.12.201330.6.2015
Položky 1-15 z 23


Úvodná stránka